SECURITY-Tools bvba | Bouwkundige beveiliging

SECURITY-Tools bvba
Industriepark E17/3 - Mosten 13, B-9160 Lokeren
Tel. +32 (0)9 395 20 35 - Fax: +32 (0)9 395 20 21
Email:
[email protected]

DOM Sluitplannen | Sleutelplannen

DOM Sluitplannen
Sleutelplannen

DOM sluitplannen - Sleutelplannen met eigendomscertificaat
Hoogwaardige veiligheidstechnologie

Soorten sluitsystemen

Gelijk sluitende DOM cilinders

Het meest eenvoudige sluitplan is dat met allemaal gelijk sluitende cilinder. U kan dan met één sleutel al uw deuren openen. Zo loopt U niet met een hele bos sleutels rond. Een klassiek voorbeeld vinden we in een woning. Het is bijzonder handig om met dezelfde sleutel zowel de voordeur, de achterdeur en de garage te kunnen openen.

Uiteraard bestaan er ook veel complexere sluitplannen om een goed georganiseerde toegangscontrole te kunnen opbouwen.

Bij complexere sluitplannen kan U in een bedrijf de toegangsrechten van personeelsleden beperken. De personen krijgen door hun persoonlijke sleutel als het ware toegangsrechten. Dit personeelslid kan dan enkel deuren openen die hij mag openen.

Sluitplannen | Sleutelplannen | Hoofdsleutelsysteem DOM

Hoofdsleutel sluitplan (HS-systeem)

 

Hier opent een bovengeschikte sleutel, de hoofdsleutel (HS), alle cilinders van het gehele systeem.

In de volksmond wordt deze sleutel ook wel eens een "loper" genoemd/

Iedere individuele cilinder heeft een afzonderlijke sluiting en kan dus behalve met de HS alleen met de bijbehorende individuele sleutel worden geopend. In een hoofdsleutelsysteem kan degene die de hoofdsleutel in zijn bezit heeft alle ruimtes openen en sluiten. Bovendien is het mogelijk dat de individuele sleutels ook centrale deuren (bijvoorbeeld: ingangen) openen. HS-systemen zijn  ideaal toe te passen passing in scholen, kleine en middelgrote bedrijven

Slutiplannen | Sleutelplannen | Centaal sluitplan DOM

Centraal sluitplan (Z-systeem)

 

Bij een centraal  sluitplan opent één woningsleutel de eigen woning en alle gemeenschappelijke deuren (bijvoorbeeld: inkomdeur, sasdeur, kelderdeur, garage, …) die door alle bevoegde personen geopend mogen worden. Geen één van de woningsleutels past op een andere woningdeur. Individuele cilinders (bijvoorbeeld: brievenbus of meterkast) kunnen enkel met de woningsleutel worden geopend. Z-systemen zijn ideaal voor appartementen.

Sluitplannen | Sleutelplannen | Centraal hoofdsleutel DOM

Centraal hoofdsleutel sluitplan (ZHS-systeem)

 

Vaak komt er nog een technische sleutel bij. Dan is er sprake van een gecombineerd centraal hoofdsleutel sluitplan. De huiseigenaar of beheerder kan dan wel met zijn technische hoofdsleutel alle gemeenschappelijke deuren openen, echter niet die van de woningen zelf. Het is mogelijk verschillende centraal hoofdsleutel sluitplannen met elkaar te combineren met een bovengeschikte technische hoofdsleutel. Toepassingen voor centraal hoofdsleutel sluitplannen zijn bijvoorbeeld wooncomplexen met een technische ruimte

Sluitplannen | Sleutelplannen | Generaal hoofdsleutel DOM

Generaal hoofdsleutel sluitplan (GHS-systeem)

 

Een generaal hoofdsleutel sluitplan groepeert ten minste twee HS sluitplannen. De generale hoofdsleutel kan alle deuren in het sluitplan openen. Elke groepssleutel kan toegekende deuren van die groep beheren. Iedere cilinder heeft ook een individuele sleutel die enkel deze cilinder kan bedienen en eventueel centrale cilinders. In opstijgende hiërarchie wordt er verschil gemaakt tussen ondergroepssleutel, groepssleutel, hoofdgroepssleutel en generale hoofdsleutel. DOM heeft in dit soort sluitsystemen al systemen uitgevoerd met meer dan 50.000 individuele sluitingen. In dit soort systemen kunnen bovendien centrale sluitfuncties worden opgenomen. Generale hoofdsleutel sluitplannen worden toegepast in hiërarchisch georganiseerde bedrijven of verdeelde bouwcomplexen (bijvoorbeeld : scholen, zorgcomplexen, winkelketens, banken, …)

Adres

SECURITY-Tools bvba
Mosten 13 (ICL-gebouw)
B-9160 Lokeren
Telefoon:  +32 (0)9 395 20 35
BTW/TVA BE 0560.855.384
Email:
[email protected]

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag van 9h00 tot 16h00
Buiten de kantooruren en zaterdag op afspraak

Routebeschrijving

SECURITY-Tools bvba | Bouwkundige beveiliging
DOM Sluitplannen | Sleutelplannen
Gelijk sluitende DOM cilinders
Sluitplannen | Sleutelplannen | Hoofdsleutelsysteem DOM
Slutiplannen | Sleutelplannen | Centaal sluitplan DOM
Sluitplannen | Sleutelplannen | Centraal hoofdsleutel DOM
Sluitplannen | Sleutelplannen | Generaal hoofdsleutel DOM
Contacteer SECURITY-Tools per Email
DOM DIAMANT High Security veiligheidsslot met certificaatsleutels
DOM veiligheidssloten | Veiligheidscilinders
DOM ix SATURN veiligheidsslot met certificaatsleutels
DOM veiligheidssloten | Veiligheidscilinders
DOM veiligheidssloten | Veiligheidscilinders
DOM ix 6SR veiligheidsslot met certificaatsleutels
DOM veiligheidssloten | Veiligheidscilinders
DOM ix DAS veiligheidsslot met certificaatsleutels
DOM veiligheidssloten | Veiligheidscilinders
DOM RS8 veiligheidsslot
DOM veiligheidssloten | Veiligheidscilinders
DOM Veiligheidsslot SIGMA met certificaat
DOM veiligheidssloten | Veiligheidscilinders
DOM sleutelplannen Sluitplannen
DOM veiligheidssloten | Veiligheidscilinders
DOM bijmaken van sleutels met eigendomscertificaat
SECURITY-Tools bvba | Bouwkundige beveiliging

SECURITY-Tools bvba
Mosten 13, B-9160 Lokeren
Tel +32 (0)9 395.20.35 - Fax  +32 (0)9 395.20.21
Email:
[email protected]

DOM Sluitplannen | Sleutelplannen
Gelijk sluitende DOM cilinders
Sluitplannen | Sleutelplannen | Hoofdsleutelsysteem DOM
Slutiplannen | Sleutelplannen | Centaal sluitplan DOM
Sluitplannen | Sleutelplannen | Centraal hoofdsleutel DOM
Sluitplannen | Sleutelplannen | Generaal hoofdsleutel DOM