Vragen? Bel ons +32 (0)9 395.20.35 of mail ons [email protected]

Sitemap  -  Email

SECURITY-Tools bvba | Bouwkundige beveiliging

SECURITY-Tools bvba
Industriepark E17/3 - Mosten 13, B-9160 Lokeren
Tel. +32 (0)9 395 20 35 - BTW BE 0560.855.384
Email:
[email protected]

Wapenkluizen - Wapenkasten

voor de veilige berging van vuurwapens

Wapenkluizen | Wapenkasten | Wapensafes | Wapenberging Prévekluizen | Meubelkluizen voor particulier gebruik Europees gecertificeerde brandkasten Kluisdeuren | Kluiskamers | Saferooms

U kan voor een wapenkast, wapenkluis of wapensafe ook terecht op onze wapenkluizen-website.

Wapenkasten - Wapenkluizen - Wapensafes - Wapenberging

Sportschutters, verzamelaars van vuurwapens en jagers zijn wettelijk  verplicht om hun wapens veilig achter slot en grendel te bewaren. Ook mag de munitie niet op dezelfde plaats als het wapen bewaard worden, al was het maar om drama’s met huisgenoten en kinderen te voorkomen. De geschikte oplossing hiervoor is een wapenkluis of en wapenkast

Wapenkluizen voor handvuurwapens

Postolenkluis voor 1 handvuurwapen Wapenkluizen voor handvuurwapens

Op de pagina [wapenkluizen voor handvuurwapens] kan U zowel individuele elektronische koffertjes vinden als gecertificeerde meubelkluizen specifiek uitgerust voor de opslag van handvuurwapens.

Voor het volledige gamma wapenkluizen kan U ook terecht op onze wapenkluizen-website.

Wapenkluizen voor lange vuurwapens

Op de pagina [wapenkluizen voor lange vuurwapens] kan U een uitgebreid gamma vinden voor opslag van jachtwapens, kogelgeweren, verzamelingen, enz.

 

 - Wapenkluizen serie WK8040-WK8041-WK8042

 - Economy wapenkluizen De Raat serie Protector

 - Beglaasde wapenkluizen De Raat serie Technomax

 - Wapenkluizen serie Oldenburg

Voor het volledige gamma wapenkluizen kan U ook terecht op onze wapenkluizen-website.

Wetgeving opslag van vergunde vuurwapens door particulieren :

 

Volgende hoofdstukken uit het KB 14 april 2009 hebben betrekking op de opslag van vuurwapens

door particulieren.

 

HOOFDSTUK 3. - Veiligheidsvoorwaarden bij het voorhanden hebben en tentoonstellen op de

verblijfplaats, en het vervoeren van vergunningsplichtige wapens of munitie ervoor door particulieren

 

Art. 10. Dit hoofdstuk is van toepassing op particulieren. Zij moeten de in dit hoofdstuk bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen voor de erin bedoelde activiteiten met vergunningsplichtige wapens. In afwijking van het eerste lid, mogen ook andere veiligheidsmaatregelen worden genomen die als gelijkwaardig worden beschouwd. De gelijkwaardigheid van deze veiligheidsmaatregelen  wordt bij controle door de in artikel 7 van dit besluit bedoelde bevoegde personen beoordeeld. De in het voorgaande lid bedoelde beoordeling kan tevens vooraf geschieden op basis van technische documentatie die de gelijkwaardigheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen aantoont.

Art. 11.
§ 1. Vergunningsplichtige wapens en de munitie ervoor worden op de verblijfplaats bewaard met inachtneming van de in § 2 bedoelde algemene veiligheidsmaatregelen. Daarnaast worden in functie van het aantal op de verblijfplaats bewaarde wapens de in § 3 tot § 5 bedoelde veiligheidsmaatregelen nageleefd. De particulier die bijkomende wapens verwerft zodat hij in                       een hogere klasse terechtkomt, neemt de veiligheidsmaatregelen van die hogere klasse voor alle wapens en munitie die hij bewaart.

§ 2. De volgende veiligheidsmaatregelen worden altijd genomen :

1° de wapens zijn ongeladen;

2° de wapens en de munitie worden steeds buiten het bereik van kinderen bewaard;

3° de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk;

4° de wapens en de munitie worden bewaard op een plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt;

5° het is verboden langer dan noodzakelijk werktuig en die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid van de plaatsen waar wapens worden bewaard.

Het 1° is niet van toepassing op de wapens die werd en vergund krachtens artikel 11, § 3, 9°, d), van de Wapenwet.

              
§ 3. Particulieren die één tot en met vijf vergunningsplichtige wapens opslaan, nemen minstens één van de volgende veiligheidsmaatregelen :


1° het aanbrengen van een veiligheidsslot;

2° het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel;
3° het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.

§4. Particulieren die zes tot en met tien vergunningsplichtige wapens opslaan, bewaren die in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie bevat.

§ 5. Particulieren die elf tot en met dertig vergunningsplichtige wapens opslaan, bewaren die in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanisme dat niet kan worden geopend dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de                       munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.

§ 6. De bepalingen van § 3 tot en met § 5 zijn niet van toepassing op de particulier die voldoet aan de veiligheidsmaatregelen bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

§ 7. De bepalingen van § 3 tot en met § 5 zijn niet van toepassing op de particulier die zijn wapens bewaart in een lokaal of in lokalen waarvan de toegangen voldoen aan de normen bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

 

Art. 12. In afwijking van artikel 11, mag een particulier op zijn verblijfplaats lange vergunningsplichtige wapens toegestaan voor de jacht tentoonstellen. De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd :

 1° de wapens zijn ongeladen;

 2° ze zijn onbruikbaar gemaakt door een veiligheids slot of door het wegnemen van een voor de werking essentieel onderdeel;

 3° ze zijn stevig vastgemaakt aan het slotvaste eta lagemeubel waarin ze zijn tentoongesteld, door middel van een ketting, een metalen kabel of een vergelijkbare voorziening, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden weggenomen;

 4° ze worden niet tentoongesteld samen met munitie die ze kunnen afvuren en ze zijn niet ogenblikkelijk toegankelijk samen met die munitie.

 

 Art. 13. Tijdens zijn onderhoud wordt een vuurwapen binnen de volgende veiligheidsvoorwaarden gehanteerd :

 1° het ongeladen wapen wordt gedurende de hele hant ering in een veilige richting gehouden;

 2° het magazijn of de lader wordt leeggemaakt;

 3° de trekker wordt alleen overgehaald als het wape n in een veilige richting wijst.

 

  Art. 14. Artikel 8 van dit besluit is van toepassing op particulieren.

 

 Art. 15. Een particulier mag een vergunningsplichtig wapen alleen vervoeren als de volgende voorwaarden worden nageleefd :

1° het wapen is ongeladen en de vervoerde magazijne n zijn leeg;

2° het wapen is onbruikbaar gemaakt door een veilig heidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel;

3° het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en slotvaste koffer of etui;

4° de munitie wordt veilig verpakt vervoerd in een geschikte en slotvaste koffer of etui;

5° als het vervoer met de wagen gebeurt, worden de koffers of de etuis met het wapen en de munitie vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig. Deze bepaling is niet van toepassing op het jachtterrein;

6° het voertuig blijft niet zonder toezicht achter.


Bezoek ook als particulier onze toonzaal te Lokeren. De meest courante wapenkluizen kan U onmiddellijk na betaling meenemen.
U kan bij ons betalen met Bancontact, Maestro, Mastercard en VISA.

Bent U op zoek naar een kluis, brandkast, wapenkluis, afstortkluis of een andere product voor waardeberging?

Bezoek dan zeker onze showroom te Lokeren. U kan ook als particulier bij ons terecht. Koop niet zo maar een kluis in een webshop. Ontdek de verschillende kwaliteiten en normeringen betreffende inbraakweerstand en brandweerstand. Onze gekwalificeerde kluizenadviseurs kunnen U vrijblijvend bijstaan om de juiste kluis of brandkast te bepalen voor uw toepassing.

Showroom SECURITY-Tools - Mosten 13 te Lokeren

Adres

Security-Tools bvba
Mosten 13 (ICL-gebouw)
B-9160 Lokeren
Telefoon:  +32 (0)9 395 20 35
Telefax: +32 (0)9 395 20 21
Email:
[email protected]

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag van 9h00 tot 16h00
Buiten de kantooruren en zaterdag op afspraak

Routebeschrijving

Showroom SECURITY-Tools - Mosten 13 te Lokeren

Vragen? Bel ons +32 (0)9 395.20.35 of mail
ons via
[email protected]

SECURITY-Tools bvba | Bouwkundige beveiliging

SECURITY-TOOLS bvba
Mosten 13, B-9160 Lokeren
Tel +32 (0)9 395.20.35 - BTW BE 0560.855.384
Email:
[email protected]

Wapenkluizen | Wapenkasten | Wapensafes | Wapenberging Prévekluizen | Meubelkluizen voor particulier gebruik
Europees gecertificeerde brandkasten Kluisdeuren | Kluiskamers | Saferooms
Postolenkluis voor 1 handvuurwapen Wapenkluizen voor handvuurwapens
Showroom SECURITY-Tools - Mosten 13 te Lokeren